top of page

OM OSS

Nordlandsporten, også kjent som Porten til Nord-Norge, er et populært landemerke ved fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland. Nordlandsporten har en betydelig symbolsk verdi og blir ofte sett på som et ikonisk punkt som markerer overgangen mellom Sør-Norge og Nord-Norge.

Anlegget ble satt opp som et samarbeidsprosjekt mellom de nærliggende kommunene på Nordlandssiden og skulle primært være et informasjonsstoppested for turister. Servicetilbudet var veldig enkelt, og anlegget var kun åpent i sommermånedene.

Bildet til venstre viser portalen og infobygget under oppføring tidlig på 90-tallet.

Gammelt bilde av Porten.jpg
Giving Back

Selskapet Porten til Nord-Norge AS og kjøpte portalen og anlegget av Grane kommune i 2013. Allerede sommeren samme år, ble den "nye" butikken åpnet og det har vært kontinuerlig utvikling på anlegget hvert eneste år siden da.

I 2016 ble det gamle toalettbygget som hadde stått der siden oppføringen på tidlig 90-tallet revet og erstattet med et helt nytt sanitæranlegg med moderne toaletter, dusjer og HC-toalett. Samtidig ble det satt opp et lager- og kontobygg som var med på å legge grunnlaget for videre utvikling og ikke minst for mulig helårsdrift.

Til sesongen 2018 var den første utvidelsen av butikken klar, hvor arealet nesten doblet seg. All gevinst har nesten alltid blitt reinvestert i selskapet.

I 2022 og 2023 ble det største prosjektet ved Porten til Nord-Norge planlagt og gjennomført: Helårsdrift. I samarbeid med Statens vegvesen, som har klassifisert anlegget som en "nasjonal hovedrasteplass", har infrastrukturen blitt oppgradert med hensyn på helårsåpen rasteplass og toalettfasiliteter. Denne satsningen gjorde at man også kunne satse på tilsvarende tilbud fra butikken. Den ble derfor utvidet enda en gang og det ble bygd et fullverdig grillkjøkken som skal være åpent for veifarende langs E6 gjennom hele året.

bottom of page