top of page
Porten til Nord-Norge Nordlandsporten

Om oss

Nordlandsporten, også kjent som Porten til Nord-Norge, er et ikonisk landemerke ved fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland.

Opprinnelig et informasjonsstoppested, ble det kjøpt av Porten til Nord-Norge AS i 2013, og siden da har stedet gjennomgått betydelig utvikling.

Historisk utvikling
 

  • Startet som et enkelt stoppested på 90-tallet.

  • Porten til Nord-Norge AS kjøpte det i 2013 og åpnet en ny butikk samme år.

  • Kontinuerlig utvikling, inkludert utvidelser og modernisering av fasiliteter.

Viktige milepæler
 

  • I 2016 ble det gamle toalettbygget revet og erstattet med moderne sanitæranlegg.

  • 2018: Første utvidelse av butikken, nesten doblet arealet.

  • 2022-2023: Gjennomførte det største prosjektet med helårsdrift, inkludert oppgradering av infrastruktur og etablering av et helårsåpent grillkjøkken.


Samarbeid og anerkjennelse
 

  • Samarbeid med Statens vegvesen som klassifiserte anlegget som en "nasjonal hovedrasteplass".

  • Fokus på å tilby kvalitetsprodukter og tjenester året rundt for veifarende langs E6.

bottom of page